747 Reputation

10 today
10 yesterday
18 2 days ago
10 May 4
10 Apr 18
10 Apr 7
20 Apr 6
50 Apr 5
130 Apr 4
200 Apr 3
30 Apr 2
18 Feb 22
20 Feb 21
10 May 24 '19
10 Apr 16 '19
10 Oct 30 '18
10 Feb 23 '18
40 Nov 20 '17
30 Nov 19 '17
100 Feb 15 '14